Kundecases

IT Service Management

ISS

Som en anerkendt Atlassian Solution Partner har aety støttet ISS i deres overgang til et mere effektivt IT-service management system ved at udnytte Atlassian-platformene.

Vores samarbejde muliggjorde implementeringen af et forenet, globalt system, som styrker samarbejdet på tværs af teams og forbedrer service request management, hvilket resulterer i betydelige effektivitetsgevinster og øget synlighed globalt.

Ved at anvende Jira Service Management sammen med Confluence, Jira Software og Bitbucket, har vi hjulpet ISS med at modernisere deres arbejdsgange og skabe en solid infrastruktur, hvor både medarbejdere og kunder nyder godt af strømlinede processer og integrerede løsninger.

Georg Jensen

Georg Jensen var udfordret med at håndtere IT-brugerhenvendelser effektivt og derfor implementerede aety en Service Desk portal, der fungerer som et enkelt kontaktpunkt for alle brugere. Ved at udnytte Jira Service Management (JSM) og integrere med Azure AD, opnåede Georg Jensen en strømlinet proces for sagshåndtering, der giver indsigt i brugerdata og faciliterer godkendelsesprocesser.

Aety’s arbejde med Georg Jensen har resulteret i et mere samordnet system, der eliminerer behovet for e-mail baseret brugerstøtte og muliggør effektiv porteføljestyring og samarbejde mellem drift og udvikling, hvilket har ført til betydelige forbedringer i effektivitet og brugertilfredshed.

Offentlig Dansk Styrelse

Aety har implementeret en moderne ITSM-løsning for en dansk offentlig styrelse, ved hjælp af Atlassians software, herunder Jira Software, Jira Service Management (JSM), og Confluence. Dette samarbejde har løst styrelsens problemer med forældet dokumentation og ineffektiv håndtering af kundehenvendelser, ved at introducere en brugervenlig platform, der letter konfiguration og opdateringer.

Integrationen mellem JSM og Jira Software sikrer effektiv håndtering af supportniveauer, mens Confluence fungerer som en central vidensbase. Gennem en inddragende proces med workshops og aktiv deltagelse, har aety sikret en løsning, der opfylder styrelsens behov, fremmer ejerskab og kompetenceudvikling.

Krifa

Aety har hjulpet Krifa (Kristelig Fagbevægelse) med at udskifte deres eksisterende helpdesk system. Krifa bruger deres helpdesk internt som kontaktflade til forskellige afdelinger. Medarbejdere kan med systemet få hjælp til alt fra: IT-support, Juridisk sparring på sagsbehandling, 
Kommunikationssupport, Regnskabssupport til sagsbehandling og HR. 

Helpdesk løsningen er bygget op af Jira Service Management fra Atlassian og IT-vejledninger i Confluence.

Efter implementeringen af det nye system, har Krifa fået et mere brugervenligt system end tidligere. Systemet er generelt blevet modtaget meget positivt af agenterne og Krifas medarbejdere.

Projektstyring

Sorø Kommune

Aety har hjulpet Sorø Kommune med at implementere monday.com for at fremme tværorganisatorisk projektstyring på tværs af kommunens afdelinger. Dette værktøj blev valgt for sin brugervenlighed og fleksibilitet til at imødekomme medarbejdere med varierende tekniske færdigheder. Gennem et pilotprojekt involverende omkring 10 medarbejdere, heraf to superbrugere, blev medarbejderne uddannet i effektiv projektledelse og opgavehåndtering, hvilket minimerede manuelle processer og forbedrede overblikket over arbejdsflow.

Resultatet af samarbejdet er et klart overblik over tværorganisatoriske projekter, forbedret tilgængelighed af data og information, samt en generel effektivisering af både individuelle og fælles arbejdsprocesser i Sorø Kommune.

Afdeling for hjertesygdomme på Herlev & Gentofte Hospital

Aety har effektivt implementeret monday.com hos Afdeling for hjertesygdomme på Herlev & Gentofte Hospital, en af regionens største kliniske afdelinger, for at styrke tværorganisatorisk projekt- og opgavestyring.

Under projektets pilotfase blev administrative medarbejdere og ledelse primært inddraget, med mål om at udvide brugen til flere medarbejdere over tid. Aety’s rolle inkluderede sparring og vejledning i optimeringen af monday.com til specifikke arbejdsprocesser, især relateret til sundhedsplatformen anvendt i patienthåndtering og medicin-administration.

Gennem samarbejdet med aety opnåede Afdeling for hjertesygdomme en mere effektiv projektstyring, bedre opgaveoversigt, og forbedret kommunikation inden for afdelingen.

TIMEmSYSTEM

Aety har hjulpet TIMEmSYSTEM med at optimere deres projektstyring med værktøjet Jira Software. TIMEmSYSTEM, et selskab i Visma, udvikler produkter, komponenter og tilbyder rådgivning til det offentlige, halvoffentlige, private sektorer og uddannelsesinstitutioner i hele landet.

TIMEmSYSTEM havde brug for et projektstyringsværktøj til bedre kontrol over nye projekter, styring af afhængigheder og opgaveallokering, som kunne gøre det nemmere for teammedlemmer at overdrage opgaver til hinanden. De havde også behov for et værktøj til håndtering af change requests til eksisterende projekter.

Aety’s løsning resulterede i en mere effektiv opgavestyring for alle teams, herunder Development, Support og konsulenter. Med løsningen kunne de spare tid og nemmere overskue de forskellige processer. Tidsregistrerings-løsningen forbedrede også deres arbejdsgange.

Nordic MV

Aety har hjulpet Nordic MV med at implementere monday.com for at fremme tværorganisatorisk projektstyring på tværs af virksomhedens afdelinger samt ressourceallokering. Nordic MV er en hurtigt voksende virksomhed, der forestår demontering, transport og opbevaring af billeddannende medicinsk udstyr. Det var afgørende for Nordic MV, at værktøjet var brugervenligt og kunne bruges af medarbejdere med forskellige tekniske færdigheder. 

Løsningen i monday.com har gjort det nemmere for medarbejderne at vidensdele på tværs af organisationen, da data og information er blevet lettere tilgængelig. Nordic MV har også fået et bedre overblik over og optimeret deres ressourceplanlægning, projektstyring, og lagerstyring på tværs af organisationen, hvilket har givet medarbejderne et bedre overblik over deres egne og andres opgaver.

App-integration

Timelog

TimeLog havde observeret at deres kunder registrerede tid dobbelt ved både at indsætte information i TimeLogs og i Jira. For at eliminere dette problem og strømline arbejdsprocesserne, udviklede vi en integrationsapp, der effektivt forbinder TimeLog med Jira.

Integrationen tillader brugerne at registrere tid direkte i Jira, hvorved data automatisk synkroniseres til TimeLog. Løsningen fjerner behovet for dobbeltregistrering og sikrer nøjagtighed i dataindsamlingen. Integrationen blev skabt i tæt samarbejde med TimeLogs produktchef og en af vores erfarne konsulenter, der sammen navigerede udviklingsprocessen for at opnå en løsning, der nøjagtigt matcher TimeLogs behov.

Book et uforpligtende møde

Skriv til os via nedenstående formular, så kontakter vi dig hurtigst muligt.