Skalerede agile rammeværk - SAFe®

En lang række organisationer har gennemført agile transformationer, hvor konkrete procesmodeller er implementeret, såsom Scrum, Kanban og eXtreme Programming.
I større organisationer, med flere agile teams, implementeres der ligeledes rammeværk til at håndtere styringen på tværs af agile teams mod fastsatte initiativer. Der findes en lang række af disse frameworks, bl.a Spotify og LeSS. I Danmark er det dog særligt SAFe®, som har vundet frem.

SAFe® er et rammeværk, som organisationer kan anvende til at koordinere og styre initiativer på tværs af teams. Ved at anvende lean og agile metoder som SAFe® kan organisationer opnå en højere strategisk ensretning, der gør det muligt at træffe de rigtige beslutninger.

Aety har en række løsninger til at understøtte Jeres organisations agile transformation. Vores løsninger kan implementeres efter en række færdigudviklede skabeloner, eller tilpasses til Jeres konkrete implementering af et skaleret agilt rammeværk.

Hos Aety har vi stor erfaring med værktøjsunderstøttelse af skalerede agile processer. To af de værktøjer som vi oplever størst efterspørgsel på er BigPicture og Jira Align, der begge understøtter de metoder og metrikker, der anbefales af SAFe®, herunder bl.a. Roadmap, Backlog, Program Board, Risk Management, Value Stream Mapping, PI Planning og PI Objectives.

Læs mere om vores SAFe® implementering af Jira og BigPicture

Læs mere om Jira Align

Har du spørgsmål til SAFe® kan du kontakte os her: