Én platform. Uendelige muligheder.

Styr simple eller komplekse projekter, og alt andet imellem med monday.com

Styr alt i et workspace

Det har aldrig være nemmere at planlægge, spore og levere dit teams arbejde.

Opsæt og onboard dit team hurtigt og nemt

Kom hurtigt igang med hundredevis af visuelle og specialdesignede templates - eller lav dine egne.

Strømlign alt kommunikation

Opbevar alle kommentarer i et projekt, så du slipper for at søge efter updates i flere platforme. På den måde kan du bruge mere tid med at supportere dit team.

Byg high-level dashboards

Skab dit teams ideelle high-level dashboard i en kodefri platform for at skabe overblik over alt jeres arbejde og resultater.

PMO løsningscase for en større legetøjsproducent

Udfordringen:

I en større virksomhed i legetøjsbranchen havde en designafdeling brug for et samlet porteføljeoverblik, der især synliggjorde, hvordan afdelingens projekter bidrog til virksomhedens overordnede strategiske målsætninger. Flere afdelinger samt teams anvendte monday.com sideløbende på projekter.

Det overordnede behov var en visualisering af sammenhængen mellem de forskellige projekter samt yderligere at kunne effektivisere deres interne ressourceallokering. Derudover var der et ønske om altid at have et opdateret budgetoverblik for hhv. hvert projekt, hold og den samlede afdeling.

Løsningen:

Projekt & Portefølje boards

I monday.com opsatte aetys konsulenter en løsning, hvori kunden kunne opgavestyre flere forskellige projekter i en række monday.com boards.

En type af boards blev konfigureret til at styre projekter, og heri kunne medarbejderne oprette opgaver og indikere opgavens type, så det kunne visualiseres, om opgaven bidrog til bestemte mål og nøgleresultater.

Samtidig blev det også muligt for de forskellige medarbejdere at vise afhængigheder mellem opgaver i projekter, og på et mere overordnet niveau vise, hvilke projekter, der var afhængige af hinanden

Alt data, som blev indtastet og løbende opdateret på de forskellige projekt boards, blev lagt sammen og aggregeret op til et enkelt portefølje board. Her blev alt indtastet information, tilhørende hvert projekt, opsummeret på én enkelt linje for at give hurtig læsbarhed og et samlet overblik for hele porteføljen.

Ressource & budgetallokering

Dernæst blev det inkluderet i konfigurationen, hvilke medarbejdere, der var ansvarlige for de forskellige opgaver og projekter. Det blev samtidigt estimeret, hvor lang tid opgaven ville tage, samt i hvilken tidsperiode, den skulle løses.
En række kolonner til budgettering og regnskab blev også opsat, således det på opgave niveau var muligt at vise:

1) Det forventede budget.

2) Den faktiske omkostning.

3) Det tilgængelige budget.

Dette blev også visualiseret i et dashboard. I dashboardet kunne man ligeledes se, hvor meget hver enkelt medarbejder var allokeret samlet set, samt hvor meget af afdelingens budget, der var blevet allokeret til hhv. hvert hold og projekt.

Afrapportering

Slutteligt blev der konfigureret en række dashboards til afrapportering. Her blev status på hvert projekts progression visualiseret, sammen med de opgaver, som havde fået indikatoren som enten nøgleresultater eller milepæle. Det skyldes, at disse opgaver var kritiske for at nå organisationens strategiske mål.

Har du udfordringer med den måde I arbejder med projekt og porteføljestyring?

Få en gennemgang af platformens løsningsmuligheder, der netop passer til dig!

Skab et forenet workspace ved at integrere monday.com med 40+ andre systemer, du allerede bruger

Vores monday.com services

Som certificeret monday.com partner tilbyder aety en bred vifte af produkttræning, rådgivning og implementeringstjenester tilpasset dine forretningsmål.

Licenser, produktrådgivning og implementering

Vi vil arbejde sammen med dig om at kortlægge alle dine interne processer og arbejdsgange for at sikre, at du får præcis det, du har brug for, og strukturerer din monday.com konto derefter. Med praktisk implementering vil vi løbende skabe skræddersyede løsninger for at imødekomme dine skiftende behov.

Onboarding og træning

Vi faciliterer onboarding og træningssessioner for teams for at sikre en problemfri adoption og værdigevinst fra dag ét. Vi vil demonstrere, hvordan et hvert team kan tilpasse arbejdsgange og boards for at opfylde og overgå deres unikke forretningsmål.

Tilpasset udvikling og monday.com sapps

Med dyb indsigt i både monday.com og dine forretningsbehov, udvikler vi tilpassede monday apps, herunder visninger, automatiseringer, widgets og integrationer med andre værktøjer i din organisation.

Hør mere om, hvordan du kan integrere monday.com i din organisation ved at kontakte vores monday team

  Tag fat i vores Account Executive

  Kirstine Danielsen

  Tlf: +45 24 82 71 15
  Mail: khd@aety.io

  Du kan også prøve platformen på egen hånd i 14-dage – helt gratis og uforpligtende

  Læs vores nyeste blogindlæg om monday.com